Italská káva

Původ kávy je obestřen velice působivými legendami, z nichž mnoho jich pochází z islámského světa. V jedné takové legendě se vypráví, že pasák Kaddi si všiml určitých projevů excitace u svých koz tehdy, když snědly zvláštní tmavé bobule.

Posbíral tyto bobule a odnesl je k jednomu mnichovi, který z nich vylouhoval hořký odvar, který měl moc posílit tělo i mysl tak, že člověk mohl zůstat bdělý a modlit se celou noc.

Někteří připisují využití kávy prorokovi Mohamedovi, který spojoval tmavou barvu nápoje s výrazem „gawa“, což je černý svatý kámen z Mekky. Nejnovější hypotéza hovoří o Abissinii, kde se keře rozšířily takovým způsobem, že jejich voňavé aroma bylo cítit na kilometry daleko.

Se vší jistotou se však káva dostala do Itálie v 16. století – kolem r. 1570 – do Benátek, kde měla okamžitý úspěch. Nejdříve se prodávala v lékárnách a její cena byla velice vysoká. Poté se otevřely první kavárny, kde výrobek dosahoval stále větší obliby a tak se dostával do povědomí stále širší veřejnosti. Přesto však byl stále ještě chápán jako „dotyk zdraví“ – objev s léčivými a medicinálními účinky.

Firma Mokador dováží od vybraných výrobců v Střední Americe, kde jsou firmy schopné kontrolovat jednotlivá kávová zrna, téměř výhradně typ kávy Arabica, který je nejjakostnější kávou z tropického pásma s teplým a vlhkým klimatem.